Příjmení:Paulini
Jméno:Ondřej (Andrzej)
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:
Datum úmrtí:1829-10-29
Místo narození:Filso Sajo (Nižná Slaná; Slov.)
Místo úmrtí:Bielsko (Polsko)
Místo působení:Jena, Bystřice nad Olší
Vymezení:evangelický duchovní
Kategorie: veřejná činnost,
Život:

Pocházel z Horních Uher, byl synem učitele, pozdějšího bystřického duchovního. Po absolvování teol. - fil. studií v Jeně (1791 - 1795) se stal vikářem u svého otce v Bystřici nad Olší (1795 - 1805) a po jeho smrti převzal jeho úřad (1805). V té době se oženil. Zastával významnější církevní funkce - 1811 byl jmenován slezským seniorem a 1827 superintendentem pro Moravu a Slezsko. Jako správce jednoho z největších těšínských evangelických sborů veškeré úsilí zaměřil na výstavbu nového kostela. Už od 1808 shromažďoval stavební materiál a 1811 začal s výstavbou. Nový kostel byl vysvěcen 21. 9. 1817. Nedostatek financí pozastavil další práce, úprava a výzdoba kostela byla prováděna až od 1821. Tehdy byly přistavěny schody, 1824 byly pořizeny varhany a 1826 postaven kolem celého kostela plot. Kázání O. Paulini byla náročná a často nenacházela příjemce. Do povědomí slezského lidu se zapsal jako autor první polské příručky pro výuku náboženství ve Slezsku - Nauka ewangelii Chrystusowej (1818), která byla používána v ev. školách až do konce 19. stol.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 5. Ostrava, Ostravská univerzita 1998. 146 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com