Příjmení:Báča
Jméno:Ladislav
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1908-06-24
Datum úmrtí:1990-10-14
Místo narození:Rohozná (okres Svitavy)
Místo úmrtí:Český Těšín
Místo působení:Český Těšín, Nýdek, Jablunkov, Brumov, Valašské Klobouky
Vymezení:pedagog, národopisec, vlastivědný pracovník, zakladatel muzea v Českém Těšíně
Kategorie: kultura, školství,
Život:

Pochází z vesnické rodiny. 1930 výpomocným učitelem v Českém Těšíně, do počátku 2. světové války působil na základních školách v Nýdku a Jablunkově. Za okupace učil v Brumově a Valašských Kloboukách. Po válce se vrátil zpět do Č. Těšína. Ve školství až do roku 1970. Přesto, že nebyl rodákem se s Těšínskem ztotožnil a stal se významnou postavou kulturního života regionu. Založil českotěšínské muzeum 11. 6. 1948 za poměrně těžkých podmínek. V muzeu pracoval denně mimo svou pedagogickou činnost, trvale se stal dokumentátorem v muzeu až po odchodu do důchodu, v r. 1963. Založil Zprávy muzea v Českém Těšíně (1954), které redigoval a doplňoval texty a kresbami. Byl spoluzakladatelem vlastivědného časopisu Těšínsko (1957). Byl mnoho let předsedou redakční rady. Vykonával čestnou funkci konzervátora, sestavil seznam památkových objektů a navrhl k ochraně první sérii nemovitých památek na Těšínsku. Byl inspirátorem národopisných slavností v Dolní Lomné. Jeho dlouholetá kresebná dokumentace lidové výtvarné tvorby, lidové architektury a těšínské vesnice je uložena v Muzeu Těšínska. Sbírka je mimořádným faktografickým materiálem. Byl inspirátorem řady akcí na sblížení muzea a školy.

Literatura:Pavelková, I.: Ladislav Báča, otec novodobého Muzea Těšínska. In: Třinecký hutník, 22.2.2017, s. 9; Pocta zakladateli muzea. In: Horizont, 24. 6. 2008, s. 2; Šedesátiny zakladatele těšínského muzea. In: Těšínsko, 1968, č. 4, s. 1- 4; Ladislav Báča sedmdesátiletý. In: Těšínsko 1978, č. 3, s. 6-8; Několikerý tvůrčí rozmach. In: Těšínsko 1983, č. 3, s. 22; Havlíček, B.: In memoriam Ladislava Bači, zakladatele Muzea Těšínska v Českém Těšíně. In: Těšínsko, 1991, č. 1, s. 33; Báča bude mít pamětní desku. In.: Horizont, 5. 5. 2008, s.7; Branna, W.: Lidová architektura v kresebné dokumentaci Ladislava Báči. In: Těšínsko, 2004, č. 1, s. 27; Báča bude mít pamětní desku. In: Horizont, 5.2.2008, s.7; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 2. Opava - Ostrava, Optys - Ostravská univerzita, 1994. 143 s.; Januszek, T.: Ladislav Báča a Těšínsko. In: Karvinsko, 15.10.2013, s. 10