Příjmení:Hławiczka
Jméno:Karol
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1894-02-14
Datum úmrtí:1976-07-22
Místo narození:Ustroń (Polsko)
Místo úmrtí:Cieszyn (Polsko)
Místo působení:Těšín, Vídeň, Varšava (Polsko), Londýn (Velká Británie), Řím (Itálie), Paříž (Francie), Mysłowice, Bielsko (Polsko), Český Těšín, Třinec, Cieszyn (Polsko)
Vymezení:muzikolog, hudební skladatel, klavírista a varhaník, dirigent a hudební pedagog
Kategorie: kultura,
Život:

Nar. v rodině Andrzeje Hławiczky (1866-1914), učitele hudby v učitelském semináři v Těšíně, dirigenta a vydavatele zpěvníků. Gymnázium navštěvoval v Těšíně, práva vystudoval ve Vídni. 1914 po tragické smrti otce zanechal studií a převzal jeho učitelský post v těšínském semináři. Poté začal studovat kompozici a hru na klavír ve Vídni, Varšavě, Londýně a Římě a hru na varhany v Paříži. Mj. byl žákem Alexandra Michalowkého a Felicjana Szopského. 1932 vykonal kvalifikační zkoušku na varšavské Hudební konzervatoři. Jako učitel pak působil v Myslovicích, na pedagogiu ve Varšavě a stal se instruktorem hudby na Ministerstvu círk. záležitostí a věřejné osvěty. Tehdy působil i jako klavírista, varhaník a dirigent. Zkomponoval díla pro housle, klavír, varhany i orchestr, mj. Koncert d-moll pro klavír a orchestr (prem. 1934 v Bílsku, poté vysílán pol. rozhlasem v podání Varšavské filharmonie). Věhlas mu vynesl jeho objev Elsnerova oratoria Muka našeho Pána Ježíše Krista (1938). Vydal 12 školních příruček zpěvu, mj. Śpiew szkolny (1923, 1925), Biblioteczka pieśni regionalnych (Mały Kolberg, 16 sv., 1935-1938) a především Solfež Polska (19 vydání od 1929). Redigoval časopisy Muzyka w szkole a Nowa Muzyka w szkole. Publikoval v nich metodické a informační články, rec. ad. Byl též autorem díla Główne zagadnienia metodyczne nauki śpiewu w szkole powszechnej (1925). Za 2. svět. války hrál ve varšavských kavárnách. 1945 se nastěhoval do Českého Těšína, kde vyučoval v české hudební škole a podílel se na hudebním životě pol. národnostní menšiny: řídil např. zbory Harfa v Českém Těšíně a Lutnia v Třinci. O hudebních dějinách psal do časopisu Zwrot. 1958 se přestěhoval do Cieszyna (kde je dnes na jeho počest pojmenována jedna z ulic) a pracoval v místní hudební škole (1958-1964) a od 1973 přednášel na zdejší Filii Uniwersytetu Śląskiego. Současně byl 1958-1968 instruktorem státního souboru písní a tance Śląsk. V 50.-60. letech publikoval na 100 věd. prací a populárněvěd. článků, věnovaných hlavně lid. hudbě, dějinám polonézů, hymnologii 16. a 17. stol., F. Chopinovi, J. S. Bachovi a teorii hudebního rytmu. Publikoval mj. v Bach-Jahrbuch v Berlíně, v Chopin-Jahrbuch ve Vídni, v Annaales Chopin ve Varšavě, v Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie v Kasselu, v Musica Antiqua Acta Scientifica (Bydgoszcz), v Die Musikforschung (Kassel), v Svens tidksrift for musikforskning (Stockholm), v Hudebněvědných studiích (Bratislava), v Theologia evangelica (Praha-Bratilava), v Časopisu Slezského muzea (Opava) ad. jako editor vydal polonézy ze sbírky Anny Marie Saské (1967). Patřil k nejlepším znalcům polonézů a hudby 17. až 19. stol.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D.10. Ostrava, Ostravská univerzita 1998. 182 s.; Gregor, V.: Karol Hlawiczka a hudba na Těšínsku. In: Těšínsko, 1974, č. 3, s. 5; Kyncl, J.: Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy. Český Těšín, Press-Pygmalion, s.r.o. 2004, 240 s.; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. [1. díl], A-M. vyd. 1. - Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. - 586 s.: il.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com