Příjmení:Findinský
Jméno:Karel
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1833-02-05
Datum úmrtí:1897-09-19
Místo narození:Frýdek
Místo úmrtí:Cieszyn
Místo působení:Těšín, Olomouc, Frýdek, Bohumín, Fryštát
Vymezení:katolický kněz, zemský a komunální politik
Kategorie: veřejná činnost,
Život:

Pocházel z rodiny frýdeckého kovářského mistra. Až do kvarty studoval privátně, pak přešel na katolické gymnázium v Těšíně, které ukončil 1852 zkouškou dospělosti. Rozhodl se pro studium teologie v Olomouci, které absolvoval 1856, kdy byl arcibiskupem Fürstenbergem vysvěcen na kněze. Nejprve působil jako kooperátor v Těšíně, 1862 se stal sekretářem generálního vikariátu tamtéž, 1870 byl jmenován proboštem ve Frýdku. Ve svém rodném městě se zasloužil o vznik nemocnice, sirotčince a domu pro emeritní kněze. Nechal také vystavět kapličky podél mariánské křížové cesty a vyzdobit interiéry frýdeckých chrámů, v kostele Panny Marie ve Frýdku zbudoval nové varhany apod. V letech 1870-1894 působil ve frýdecké okresní radě, 1873-1891 byl členem frýdecké obecní rady. V zemském sněmu slezském zasedal 1881-1883, zvolen byl za městskou kurii Frýdek - Bohumín - Fryštát. 1879 se Findinský stal děkanem, 1882 skutečným radou generálního vikariátu, 1892 knížecím biskupským komisařem a generálním vikářem v Těšíně. Od 1892 byl rovněž čestným katedrálním pánem dómu ve Vratislavi a prelátem s právem nosit biskupské odznaky, 1894 proboštem. Část svých aktivit zaměřil i na vlastivědnou práci, soustředil se především na popis dějin frýdeckých kostelů, pokusil se sepsat i historii města Frýdku. Vždy vystupoval jako Čech. Zemřel po delší nemoci, pohřben byl za velké účasti oficiálních osobností i obyvatelstva.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20) Supplementum. Ostrava, Ostravská univerzita 2006. 111 s. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 7. (19.) Ostrava, Ostravská univerzita 2005. 159 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com