Příjmení:Heczko
Jméno:Jerzy Bogusław
Titul:
Pseudonym:Jerzy Prawdowski
Datum narození:1825-05-14
Datum úmrtí:1907-05-28
Místo narození:Lyžbice (okr. Frýdek-Místek)
Místo úmrtí:Komorní Lhotka (okr. Frýdek-Místek)
Místo působení:Těšín, Slovensko, Vrbka na Moravě, Vídeň, Bielsko (Polsko), Komorní Lhotka, Guty, Řeka, Staré Hamry
Vymezení:evangelický duchovní, kazatel, vydavatel
Kategorie: kultura, školství, veřejná činnost,
Život:

Pocházel z rolnické rodiny, byl synem Jiřího a Marie, roz. Supikové. Vychovávala ho především matka a starší sourozenci. Otec, živitel 12 dětí, jezdil za prací do Uher (do okolí dnešní Bratislavy), kde pracoval při produkci ledku. J. H. byl žákem evangelické školy ve Vendryni, kde si ho všiml bystřický farář Wilhelm Raschke a doporučil ho na gymn. studia. Díky pomoci staršího bratra Pavla, učitele v Golešowě, byl J. H. 1839 přijat na evangelické gymnázium v Těšíně, kde studoval do 1842. Na přání svého bratra pokračoval ve studiích v učitelském semináři v Modré u Bratislavy. Po jeho ukončení byl půl roku učitelem ve Vrbce na Moravě (1844). Po návratu na Těšínsko se přihlásil na fil. kurz ev. gymnázia, který ukončil 1846. Na podzim t. r. se stal studentem teologické fakulty ve Vídni, kde prožil rev. události 1848 - 1849. Po skončení studií 1849 absolvoval krátkou cestu do Švýcarska. T. r. se vrátil do Slezska, kde však nezískal vikářské místo. Přijal tedy místo učitele náboženství v dívčí evangelické škole v Bielsku (Polsko). Zde se 1851 oženil s Różou Cedziwodovou, dcerou bielského továrníka. Po ordinaci (podzim 1852) opustil Slezsko a působil v Malopolsku jako farář, nejprve v Stadle u Nowego Sącze, pak byl povolán do Nowego Gawłowa u Bochni. Po smrti farmáře v Komorní Lhotce (okr. Frýdek-Místek) J. Philipeka (1858) byl zvolen J. H. na jeho místo. V létě 1859 se přestěhoval z Malopolska do Komorní Lhotky, kde pak působil téměř 50 let. Přičinil se o výstavbu nové budovy evangelické školy v Gutech (1866) a přestavbu školy v Komorní Lhotce (1872). Další nové školy v jeho farnosti vznikly v Řece (1876) a Smilovicích (1877). Chtěl také zřídit školu ve Starých Hamrech, zorganizoval sbírku a dal zhotovit plány. Stavba však nebyla povolena se zdůvodněním, že v tak malé podhorské vesnici by škola nebyla plně využita. Skutečnost, že už byly na plánovanou školu shromážděny peníze, umožnila výstavbu místního kostela. Tak se 1877 ve Starých Hamrech vytvořil samostatný evangelický sbor a.v. 1872 organizoval J. H. obnovu vnitřní výzdoby kostela v Komorní Lhotce, vedle něhož byla 1881 postavená nová farní budova. Od 1898 působil v Komorní Lhotce vedle J. H. vikář K. Kulisz. Většinu povinností a celou administrativní práci vykonával však J. H. i nadále sám. Bránil se odchodu na odpočinek, zemřel znaven prací, byl pohřben v Komorní Lhotce. J. H. byl svědomitým kazatelem, i když si zpočátku věřící nemohli zvyknout na jeho polštinu a žádali kázání ve "slezském jazyce". Častým motivem kázání byl boj proti opilství a špatné výchově mládeže. Tiskem byl vydán soubor kázání Pierwiastki (1849), jenž překypoval revolučním nadšením. V Haliči vypracoval Modlitewnik (1860), obsahující modlitby pro různé životní situace. Největším jeho přínosem bylo vydání Kancjonału (1865), prvního polského kancionálu pro evangelické sbory na Těšínsku. Obsahoval písně přeložené z Třanovského zpěvníku Cithara sanctorum, písně polských autorů, písně přeložené z německých zpěvníků a 65 originálních písní J. H. Kancionál v prvním vydání obsahoval 774 písní. Pro vesnický lid přeložil knihu J. Hirtha: Michael, der Landwirt (pol. Wojciech, gospodarz wiejski, 1872), která byla populární příručkou o chovu dobytka, pěstování rostlin, sadařství a včelařství. Společně s jinými kněžími přeložil několik kázání dr. M. Luthera, vydaných jako Postyla domowa (1883). Napsal několik brožur a článků, které vydal v měsíčníku Ewangelik (vycházel 1876 - 1879). 1881 se stal prvním předsedou nově založeného Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej, jehož hlavním úkolem bylo vydávání knih a brožur s náboženskou, historickou a společenskou tematikou.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 5. Ostrava, Ostravská univerzita 1998. 146 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com