Příjmení:Muthmann
Jméno:Jan
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1685-08-28
Datum úmrtí:1747-09-30
Místo narození:Komorzno pod Byczyną (Polsko)
Místo úmrtí:Schlettwein (Německo)
Místo působení:Oleśnica, Wołczyn, Lipsko, Těšín
Vymezení:evangelický pastor v Těšíně
Kategorie: kultura, veřejná činnost,
Život:

Původem z chudé rodiny. Po ukončení gymnázia v Oleśnici (Polsko) absolvoval teol. studia v Lipsku (1705-1708). 1708 diakon ve Wołczynie (Polsko), od 1709 působil jako první ev. pastor obnoveného sboru v Těšíně, kde po 55 letech od uzavření ev. kostelů na těšínském Slezsku (1654) vznikla největší (v té době na Těšínsku jediná) ev. farnost v počtu 40 000 duší. První kázání ještě pod širým nebem měl 2. 6. 1709. Zakrátko si pastorační službou získal velkou oblibu a lit. dílem Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza morowego naleząca (Brzeg 1716) se zapsal do slez. dějin jako autor první pol. knihy napsané na území těšínského Slezska. Jedná se o kombinaci lék. příručky s modlitebníkem. Jeho tvorba svědčí o praktické zbožnosti, zájmu o všeobecné blaho obyvatelstva a sepětí s obětavou pastorační službou v době morové epidemie. Horlivá činnost v době náb. útlaku byla násilně ukončena vyhnanstvím 22. 5. 1730, způsobeným nařčením z příslušnosti k pietistickému hnutí. Vyd. různých překladů s přídavky vlastních nebo cizích písní, psal také německy.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 12. Ostrava, Ostravská univerzita 1999. 188 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com