Příjmení:Kuglin
Jméno:Jan
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1892-04-16
Datum úmrtí:1972-09-21
Místo narození:Bohumín
Místo úmrtí:Wrocław
Místo působení:Těšín, Cieszyn, Kraków, Vídeň, Wieliczka, Moskva, Poznań, Wrocław
Vymezení:tiskař, bibliofil
Kategorie: kultura,
Život:

Nar. v rodině hutníka. Navštěvoval německou školu v Bohumíně, učil se tiskařem, později byl otcem poslán na polské gymnázium v Těšíně. Po vyloučení pro kolportaci socialistických tisků pokračoval v gymn. studiu v Krakově. Po dokončení navštěvoval Graphishe Kunstanstalt ve Vídni. Pracoval jako tiskař ve Věličce, po vypuknutí první světové války byl povolán do rakouské armády a bojoval na ruské frontě. Po zajetí se v r. 1917 dostal do Moskvy, kde působil v polské Lehmannově tiskárně. V meziválečném období působil v Poznani. Připravil řadu tisků včetně bibliofilské Biblioteky Studwudziestu. Redigoval Przegląd Kartograficzny i Papierniczy. Za druhé světové války se podílel na tisku konspirativních materiálů v Krakově. Od 1949 byl ředitelem Drukarni Narodowej ve Vratislavi. Působil na vratislavské univerzitě, publikoval odborná pojednání k tiskařství a ke knižní estetice. Udržoval kontakty s řadou osobností, např. s G. Morcinkem, jeho díla vydával ve své serii Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina. Vydal přes 2 tisíce uměleckých tisků.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 9. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 146 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com