Příjmení:Kubisz
Jméno:Jan
Titul:
Pseudonym:Ślązak
Datum narození:1848-01-24
Datum úmrtí:1929-03-25
Místo narození:Konská u Třince
Místo úmrtí:Hnojník
Místo působení:Konská, Těšín, Hnojník
Vymezení:učitel, polský básník na těšínském Slezsku, zakladatel polské těšínské literatury, vůdčí osobnost amatérského divadla při těšínské Czytelni Ludowej, autor proslulé polské písně „Płyniesz Olzo"
Kategorie: kultura, školství,
Život:

Pocházel z rolnické rodiny. Po ukončení lidové školy v Konské pokračoval ve studiu na evang. gymnáziu v Těšíně. Studium po čtyřech letech přerušil a přešel na těšínský učitelský seminář, který ukončil 1869. V době studia v uč. semináři se díky kontaktůms rolníkem z rodné vsi Jerzym Buzkiem a učitelem Adamem Pinkasem stal uvědomělým Polákem. Po ukončení semináře začal vyučovat na evang. škole v Hnojníku, po několika letech se stal ředitelem školy. Využil určité samostatnosti, kterou disponovali evang. školy, a ve vyučovacím programu provedl několik změn, které se týkaly zvláště vyučování pol. jazyku. Zapojil se do národní činnosti v rámci spolku pol. mládeže na těšínském evangel. gymnáziu - Wzajemnośći. Tento spolek organizoval večery poezie (Wieczory Mickiewiczowskie). Aktivně se podílel na činnosti amatérského divadla, které působilo při těšínské Czytelni Ludowej. Postupem času se stal vůdčí osobností tohoto divadla. 1898 se sblížil s kulturně osvětovým spolkem Jedność, který vznikl z iniciativy fraštátských radikálů. Kubisz byl také členem výboru tohoto spolku. Udržoval velmi blízké kontakty s vůdci pol. evang. národního hnutí na těšínském Slezsku (F. a J. Michejdowé, L. Otto), avšak v polit. činnosti se neangažoval; nadchla ho básnická tvorba a už v mládí psal verše, které publikoval v časopisech Gwiazdka Cieszyńska, Przyjaciel Ludu, Kalendarz Ewangelicki. Teprve 1889 vydal svou první samostatnou sbírku poezie, druhá sbírka vyšla 1902. Posláním K. poezie bylo formování polského národního vědomí u polské mládeže na těšínském Slezsku. Do konce svého života K. bydlel v Hnojníku, který se po 28. 7. 1920 nacházel na území Československa. Svůj protest proti násilnému rozdělení těšínského Slezska vyjádřil K. tím, že ani jednou nepřekročil čes.-pol. státní hranici. Dílo: Śpiewy starego Jakuba. Cieszyn 1889 Z niwy śląskiej. Lwów 1902 Książka do czytania dla austriackich szkół ludowych i pospolitych. Wien 1914 Wspomnienia sprzed lat 40. In: Miesięcznik Pedagogiczny 1932, 1. Znad Olzy. Cieszyn 1982 Pamiętnik starego nauczyciela. Český Těšín 1993, 2.

Literatura:Jan KUBISZ. In: Kalendárium regionálních osobností (Havířov a okolí) 2008. Havířov, Městská knihovna v Havířově 2008. s. 50. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 9. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 146 s. Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s. Kalendárium regionálních osobností (Havířov a okolí) 2003. Havířov, Městská knihovna v Havířově 2003. 63 s. Slovník polských spisovatelů. Praha, Nakladatelství Libri 2000. 555 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com