Příjmení:Gawlas
Jméno:Jan
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1901-12-27
Datum úmrtí:1965-06-11
Místo narození:Dolní Žukov
Místo úmrtí:Cieszyn
Místo působení:Těšín, Cieszyn, Hnojník, Katowice (Polsko)
Vymezení:učitel hudby, hudebník, skladatel, vysokoškolský profesor
Kategorie: kultura, školství,
Život:

Narozen v chudé řemeslnické rodině, učil se na obecní škole v Těšíně, vystudoval učitelský seminář w Cieszynie-Bobrku (1921), kde přijal místo učitele. Byl vedoucím kapely a skladatelem hudebních děl se slezskými motivy. Jeho kompozice „Polowanie“ (1924) se dostala do povědomí polských skladatelů a muzikologů (mj. Piotra Maszyńskiego, Henryka Opieńskiego). V roce 1924 ukončil externické studium na Katovické konzervatoři. V období 2. světové války pobýval v Cieszynie a v Hnojníku. Po válce pracoval v Państwowej Szkole Muzycznej v Cieszynie, kde učil teorii hudby a hru na klavír. V roce 1963 byl povolán na post profesora Państwowej Szkoły Muzycznej v Katovicích, později plnil funkci děkana této školy. Složil více než 100 skladeb tvořících 25 opusů. Psal také písně, kantáty pro mužské pěvecké sbory, sólisty, symfonické orchestry, komponoval rovněž tance pro malé pěvecké a instrumentální soubory. K jeho největším dílům patří „Preludium“a „Fuga“ (skladby složil v období války v Hnojníku pro varhany). Zpracoval také sborník písní pro školní sbory s lidovou tématikou. Jako instrumentalista často vystupoval rádiu – Rozgłośni PR v Katovicích. Zemřel náhle 11. 6. 1965, je pochován v Cieszynie.

Literatura:Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com