Příjmení:Jasiczek
Jméno:Henryk
Titul:
Pseudonym:Wiktor Raban, Jonek z Pohybu, Jonek
Datum narození:1919-03-02
Datum úmrtí:1976-12-08
Místo narození:Kottingbrunn u Vídně
Místo úmrtí:Český Těšín
Místo působení:Těšínsko, Oldřichovice, Třinec, Chrudim, Hradečno, Ostrava, Český Těšín
Vymezení:básník, spisovatel a redaktor, veřejný pracovník a organizátor Poláků na českém Těšínsku
Kategorie: kultura, veřejná činnost,
Život:

Matka Helena Jasziczková nar. 1899, otce poznal později, byl jím bankovní úředník Henryk Getroy. Vychován u příbuzných v Oldřichovicích. Základní školu ukončil v Třinci. 1936-1938 se v Chrudimi vyučil zahradníkem, krátkou dobu pracoval na úpravě bylin v obci Hradečno, v r. 1938 se vrátil do Slezska a pracoval v Třineckých železárnách v Třinci. Za 2. světové války se zúčastnil odboje proti německé okupaci. Po válce redigoval časopis polské menšiny „Zwrot“. V letech 1945 - 57 byl redaktorem Głosu Ludu a Zwrotu. V roce 1958 redaktorem Krajského vydavatelství v Ostravě a redaktorem polského časopisu pro děti Jutrzenka. 1960 končí studia polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. 1957 odvolán z redakce Głosu Ludu, nastoupil do měsíčníku Zwrot. 1968 odvolán z redakce Zwrotu a do své smrti pracoval jako korektor v tiskárně v Českém Těšíně. Redigoval také kalendáře, byl autorem mnoha pořadů v Československém rozhlase. Je autorem mnoha básnických sbírek, esejí a novinových článků. Publikoval v polském, českém i zahraničním tisku. Získal mnoho ocenění. Od roku 1948 byl nejvydávanějším básníkem píšícím polsky v Československu. Přehled děl: Rozmowy z ciszą. Český Těšín 1948, Pochwała życia. Český Těšín 1952, Gwiazdy nad Beskidem. Český Těšín 1953, Obuszkiem ciosane. Český Těšín 1955, Humoreski Beskidskie. Katowice 1959, Jaśminowe noce. Český Těšín 1959, Blizny pamięci. Ostrava 1963, Morze Czarne jest błękitne. Ostrava 1963, Przywiozę ci krokodyla. Ostrava 1964, Baju, baju z mojego kraju. Ostrava 1968, Zamyślenie. Ostrava 1969. Výbor: Wiersze wybrane. Katowice 1961. České výbory: Krásné jak housle. Ostrava 1962, Pokus o smír Praha 1967. Henryk Jasiczek byl předsedou literární sekce PZKO. Za veřejné vystoupení v srpnu r. 1968 proti vstupu armád Varšavské smlouvy byl propuštěn nejprve z redakce Zwrotu a poté ze všech funkcí v PZKO. Rehabilitován byl r. 1990. Byl největším básníkem, který žil na Těšínsku po 2. světové válce.

Literatura:Martinek, L.: Básnické dedikace a parafráze Henryka Jasiczka. In: Vlastivědné listy, 2016, č. 1, s.24-29; Martinek, L.: Henryk Jasiczek. Monografie. Český Těšín, Literature & Sciences, 2016., 270 s.; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 8. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 136 s. Martinek, L.: Polská poezie českého Těšínska. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2006. 350 s. Martinek, L.: Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2004. 199 s. Martinek, L.: Problematika života a díla Henryka Jasiczka. In: Těšínsko, č. 42, 1999, č. 3, s. 16-26; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. [1. díl], A-M. vyd. 1. - Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. - 586 s.: il.; Golec, J., Bojda, S.: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1993; Málková, I., Urbanová, S. a kol.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945 - 2000). Olomouc, Votobia 2001. 367 s.; Slovník polských spisovatelů. Praha, Nakladatelství Libri 2000. 555 s.; Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s.; Šuleř, O.: Laskavé podobizny. Zapomínaní a zapomenutí literáti ze Slezska a severní Moravy. Ostrava, Repronis, 2005. 221 s.; L. Martinek: Humor v díle Henryka Jasiczka. In: Těšínsko, 2010, s. 13-17; Martinek, L.: Henryka Jasiczka systemy wartości. In: Zwrot, 2014, č. 2, s. 35-37
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com