Příjmení:Raschke
Jméno:Georg
Titul:PhDr.
Pseudonym:
Datum narození:1903-02-13
Datum úmrtí:1973-07-19
Místo narození:Kluczbork (Polsko)
Místo úmrtí:Nürnberg (Německo)
Místo působení:Wrocław, Ratiboř, Opava, Cieszyn, Jablunkov, Norimberk
Vymezení:archelolog
Kategorie: kultura,
Život:

Po maturitě studoval archeologii a historii na univerzitě v Breslau (Wrocław, Vratislav). Studia ukončil 1928 obhajobou disertační práce na téma Frühe Eisenzeit in Schlesien. Ihned po studiích přišel i s manželkou Gertrudou, která byla rovněž archeoložkou, do Ratiboře. Zde přijal funkci ředitele muzea a vedoucího Landesamt für Vor- und Frühgeschichte in Ratibor. Ve funkci setrval až do 1943, kdy musel narukovat na frontu. Válku šťastně přežil, ale do Slezska se již nevrátil. Po 1945 se usídlil v Norimberku. Pracoval v Germanisches Nationalmuseum Nürnberg jako Konservator für Vor- und Frühgeschichte Oberschlesiens. V letech 1938 - 1945 náleželo Opavsko a od 1939 i Těšínsko pod správu úřadu, který řídil. 1941 - 1943 byl správcem pravěkého oddělení Schlesisches Museum in Troppau (Slezské muzeum v Opavě). Po odchodu k vojsku převzala řízení oddělení jeho manželka Gertruda. Ztížené válečné podmínky nedovolily G.R. provádět na Opavsku vlastní archeologické výzkumy - vykopávky. Na Těšínsku se zajímal o jablunkovský hrad a kopal u rotundy v Cieszyně. Vedle řízení úřadu v Ratiboři a později i oddělení v Opavě se podílel na práci v redakčních radách časopisů Altschlesien, Altschlesische Blätter, Aus Oberschlesiens Urzeit (sám založil) a Sudeta. Prováděl i důraznou ochranu archeologických památek, o čemž svědčí přísné potrestání jistého zemědělce z Hněvošic, který rozkopával starolužické mohyly v Hněvošickém lese v domění, že v nich nalezne zlato.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 5. Ostrava, Ostravská univerzita 1998. 146 s.