Příjmení:Onderek
Jméno:František Borgiáš
Titul:Msgre ThDr.
Pseudonym:
Datum narození:1888-10-13
Datum úmrtí:1962-10-24
Místo narození:Bruzovice (okr. Frýdek - Místek)
Místo úmrtí:Český Těšín
Místo působení:Místek, Videň, Jeseník, Ostrava, Vidnava, Český Těšín
Vymezení:římskokatolický duchovní, prof. vidnavského kněžského semináře
Kategorie: veřejná činnost,
Život:

Šesté dítě manželů Josefa O., venkovského krejčího, a Veroniky, rozené Střížové (blízké příbuzné btuzovického písmáka J. Stříže). Do bruzovické dvojtřídní obecné školy, kde vyučoval národní buditel a zdejší varhaník Dominik Mojžíšek, chodil od svých devíti let. Od 1899 i přes nedobrou finanční situaci rodiny navštěvoval Čes. matiční gymnázium v Místku, maturoval s vyznamenáním 1908. 1908-1912 absolvoval filozoficko-teol. studium ve vidnavském knežském semináři, vysvěcen 23. 7. 1912 vranislavským kn.-biskupem Msgre ThDr. Koppem v kapli na Jánském vrchu. První kaplanské místo obdržel v Jeseníku. 30.9. 1913 odešel na přání kardinála Koppa studovat na c. k. ústav pro vyšší vzdělání kněží ve Vídni (Frintaneum), studia musel záhy po vypuknutí první svět. války předčasně opustit a 1. 4. 1916 pro nedostatek kněží přijal místo suplujícího prof. náboženství v ústavu pro vzdělání učitelů na Slez. Ostravě, od 1. 9. 1916 vyučoval náboženství i na dívčím lyceu. Do Vidnavy, kde převzal přednášky z dogmatikiy, byl povolán a akad. r. 1917-1918. Jako řádný prof. dogmatiky (do příchodu P. PhDr. ThDr. Jos. Blokschy), pastorálky, liturgiky a katechetiky zde působil od 1.10. 1918. Promoval na Karlově univerzitě 17. 3. 1921, získal titul ThDr. Ve Vidnavě rozšířil čes. knihovnu, v níž soustředil množství vzácných starých náboženských tisků. Vvyučoval zdejší bohoslovce a profesory německé a polské národnosti českému jazyku. Titul papežského domácího preláta (Msgre) mu byl udělen 1. 6. 1936. Vratislavský arcibiskup A. Bertram jej ustanovil 21. 6. 1945 zvl. arcibiskupským pověřencem pro správu sjednocené českoslovnenské části vratislavské diecéze se sídlem v Českém Těšíně (po arcibiskupově smrti byl se souhlasem vratislavského kapitulního vikáře povýšen na gen. vikáře čs. části vratislavského arcibiskupství) a 26. 6. 1947 jej papež Pius XII. jmenoval apoštolským administrátorem s plnou pravomocí rezidenčního biskupa, s výjimkou práva udílet vyšší knežské svěcení, nově utvořené Apoštolské administratury se sídlem v Českém Těšíně. Po druhé svět. válce inicioval vydávání náb. týdeníku Slezský katolík pro čs. část vratislavské arcidiecéze, jenž obsahoval přílohu Našim dětem. V říjnu 1945 vydal Sbírky písní a modliteb pro katolické křesťany.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 5. (17.). Ostrava, Ostravská univerzita 2004. 165 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com