Příjmení:Świder
Jméno:Franciszek
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1911-01-27
Datum úmrtí:1997-03-22
Místo narození:Karviná
Místo úmrtí:Karviná
Místo působení:Karviná, Český Těšín, Krakov (Polsko), Praha
Vymezení:významný malíř a sochař Slezska, autor sgrafita na budově polské školy v Českém Těšíně
Kategorie: kultura,
Život:

Narozen 27. 1. 1911 v Karviné, studoval v Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego v Krakově (Polsko) obor malířství a dekorace 1927-1932. Rok studoval výtvarnou školu v Praze u profesora Františka Kysely. V roce 1933-1938 studoval na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru T. F. Šimona a J. Obrovského. Po absolutoriu se vrátil na Ostravsko. Za německé okupace odmítl volkslistu a pracoval jako pomocný dělník. Jako malíř tvořil obrazy námětově zaměřené na oblast Slezska: krajinu Těšínských Beskyd, veduty slezských městeček, cenná jsou zejména některá zobrazení lesních interiérů. Volil i motivy žánrové ze slez. oblasti a portréty zajímavých figur. Tvořil technikou olejomalby, ale dával přednost akvarelu. Vytvořil řadu děl pro architekturu jako malíř i sochař (např. vitráže pro kino Radost v Havířově, sgrafito pro polskou školu v Českém Těšíně, kamenné Památníky obětem fašismu v Lištné, Nýdku, Ropici a Těrlicku, monumentální Památník životické tragédie v Životicích). Nevěnoval se motivům průmyslové krajiny, ale přesto vytvořil některá díla s těmito náměty, např. Důl a koksovna Hohenegger (v noci a ve dne). Ilustroval např. sbírku básní Pawła Kubisza "Przednówek". "Rapsod o Oszeldzie". Účastnil se výstav Macierzy Szkolnej, výstavy malířů a sochařů Záolší v Těšíně v roce 1939. Tvořil olejomalby, využíval i temperu, akvarel, grafiku, plastiky, sochy. Po 2. svět. válce pracoval jako dělník ve firmě Herman Faber. Těžká práce mu neumožňovala zabývat se uměním a v poválečném období se už nemohl umění věnovat. Byl členem Polskiego Związku Literacko-Artystysznego w Czechosłowacji, Svazu československých výtvarníků vystavoval na regionálních, celostátních i mezinárodních výstavách např. v Bohumíně, Českém Těšíně, Jablunkově, Ostravě, Jičíně, Praze, Hradci u Opavy, Varšavě, Opolu, Krakově. Zemřel v Karviné 22. 3. 1997.

Literatura:(gc): Uplynulo dvacet let od smrti Franciszka Šwidera. Jeho dílo žije dál. In: Karvinsko, 28.3.2017, s. 6; Schönwald, B.: Spacer pośród wspomnień i dzieł sztuki. In: Głos ludu, 22.1.2011, s. 6-7 Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 4. (16). Ostrava, Ostravská univerzita 2007, s. 114 Polscy artyści na Zaolziu 1945 -1995. Bielsko Biała, Muzeum Okręgowe 1995, s. 68 Kaszper, K.: Artysta malarz Franciszek Świder obchodziłby 95 lat. In: Třinecký hutník, č. 5, 1.2.2006, s. 9. Owczarzy,W.: Dał świadectwo o nas. In: Głos Ludu, č.15, 4.2.2006, s. 5. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2. Díl (N-Ž), Ostrava, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity 2005, s. 311-312 Leksykon PZKO. Czeski Cieszyn, ZG PZKO, 1997, s. 234 Zmarł Franciszek Świder. In: Głos Ludu, 25. 3. 1997, s. 1 Bittmar, H.: Pędzlem, dłutem i sercem. In: Głos Ludu, 27. 1. 2001, s. 1,3 František Świder pětasedmdesátníkem. In: Těšínsko, 1986, č. 2, s. 32 Čepelák, B.: Šedesátiny Františka Świdra. In: Těšínsko, 1971, č. 3, s. 79 Świderových nedožitých sto let. In: Karvinsko 1.2.2011, s.2 Jaki był Franciszek Świder? In: Třinecký hutník 9.3.2011, s.7