Příjmení:Fulda
Jméno:Eugen Friedrih
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1872-07-08
Datum úmrtí:1942-01-15
Místo narození:Těšín
Místo úmrtí:Těšín
Místo působení:Těšín, Brno, Vídeň, Štýrský Hradec, Český Těšín, Ostrava, Wisła, Skalka u Mostů u Jablunkova
Vymezení:stavitel, architekt, politik
Kategorie: průmysl a podnikání, veřejná činnost,
Život:

Syn Friedricha Eduarda, bratr Walthera. Vystudoval Vysoké školy techn. v Brně, Vídni a Štýrském Hradci. 1903 převzal od otce vedení firmy. Značně ji zvelebil a rozšířil vybudováním pily, truhlářství, výrobny betonového zboží a provozu k hloubení studní. V sezóně 1907 měl podnik 840 zaměstnanců. Pracoval především na zakázkách pro velké hutní a bánské závody a obce (tělocvičny, nemocnice, školy, budovy úřadů). Mezitím se 1904 oženil s Marthou Marií Annou Kratschmerovou. Když se 1918 rozpadla rak.-uh. monarchie a aktuální se stala otázka budoucí státní příslušnosti východního Slezska, vytvořily něm. polit. strany 21. 9. 1919 delegaci něm. stran východomorav. slez. průmyslové oblasti a zvolily Eugena Friedricha Fuldu svým předsedou (kromě něj byli v delegaci dr L. Brixel, dr. G. Fiedler a dr. K. Richter za Morav. Ostravu, J. Fischer za Frýdek, dr. V. Főrster, R. Piesch a S. Titz za Bílsko, dr. E. Grünbaum a dr. H. Pollak za Těšín). Delegace se postavila za požadavek z východomorav. a slez. průmyslové oblasti vytvořit suverénní stát pod protektorátem Společnosti národů. Požadavek přednesl Fulda 14. 2. 1919 zástupcům mezispojenecké komise v Těšíně. V písemné podobě pod názvem Denkschrift, betreffend die künftige staatliche Zugehörigkeit dieses Gebietes byl v Paříži předán prezidentu USA Woodrovu Wilsonovi. Po rozdělení Těšínska 1920 byly v jeho československé části z iniciativy Fuldy vytvořeny tzv. místní rady, které zastupovaly společné zájmy něm. polit. stran. Ty se sjednotily pod vedením tzv. Německé národní rady pro Těšínsko, v jejímž čele do 1927 stál Eugen Friedrich Fulda. Sídlo fy F. s 1500 zaměstnanci bylo v Českém Těšíně. 1928 přeměnil E. F. fu na komanditní společnost, v jejímž čele byli tři manažeři: T. Hauschild, P. Lamatsch a E. Kubisch. 1933 fa zastavila činnost. F. se společníky vyvíjel protičeskoslovenskou aktivitu do té míry, že se dostal do rozporu s československými zákony. Byl jedním z 20 obžalovaných v tzv. Patscheiderově procesu 1935 v Morav. Ostravě. Ze zdravotních důvodů byla obžaloba proti jeho osobě stažena. Od 1938 žil v Německu, na Těšínsko se vrátil 1939. Fa postavila řadu významných staveb: 1909-1910 podle projektu Ferdinanda Fellnera městské divadlo v Těšíně, budovu justičního paláce v Těšíně, 1911-1912 hotel U hnědého jelena v Těšíně na náměstí, arciknížecí lovecký zámeček ve Wisle (Polsko), 1927 ev. kostel v Českém Těšíně, 1927-1930 řadu činžovních domů tamtéž a 1928 turistickou útulnu na Skalce u Mostů u Jablunkova. Vedle už zmíněné polit. protičeskoslovenské angažovanosti se podílel na místní politice jako předseda živnostenského spolku (od 1914), zakladatel (1904) výboru pro postavení těšínského divadla, člen Klubu techniků (1899-1909) a různých dobročinných a kulturně vzdělávacích spolků.

Literatura:Biografický slovník Slezska a Severní Moravy. - D. 9. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 146 s. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. [1. díl], A-M. vyd. 1. -Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. - 586 s.: il. Gamrot, Č.: Před 70 lety zemřel stavitel Eugen Fulda. In: Horizont, 14.2.2012, s. 13
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com