Příjmení:Spens-Booden
Jméno:Emanuel von
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1831-11-18
Datum úmrtí:1926-09-30
Místo narození:Těšín
Místo úmrtí:Ropice (okr. Frýdek-Místek)
Místo působení:Olomouc, Nové město na Moravě, Znojmo, Brno, Ropice, Vídeň
Vymezení:říšský a zemský politik, velkostatkář
Kategorie: průmysl a podnikání, veřejná činnost,
Život:

Do zemského sněmu zvolen za II. kurii velkostatku (1866-1911). Syn svobodného pána Emanuela von S.-B. a Anny, roz. Glasser. Rodina patřila ke skotské šlechtě. Po absolvování právnických studií nastoupil 1852 službu praktikanta u krajského úřadu v Olomouci, 1854 se stal aktuárem u okresního úřadu v Novém Městě na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou), 1856 byl přeložen do Znojma, 1859 byl krajským komisařem u krajského úřadu v Olomouci a po jeho zrušení krajským komisařem brněnského místodržitelství. 1863 opustil státní službu. Od 1862 byl majitelem statku Ropice (okr. Frýdek-Místek), tamní zámek využíval jako letní rezidenci, jinak se zdržoval ve vídeňském rodninném sídle. Poslední léta života trávil v Ropici. 1873-1906 zastupoval velkostatkářskou kurii v říšské radě. V únoru 1867 byl zvolen náhradníkem zemského výboru. 1880 se stal správním radou Košicko-bohumínské dráhy, 1890 správním radou "Severní dráhy císaře Ferdinanda". Od 1899 působil jako spolurada "C.k. rakousko-slezské zemědělsko-lesnické společnosti pro výrobu piva a pro lihovarnictví". Ta jej vyslala jako znalce do komise pro zdanění piva a alkoholických nápojů. 1902 se stal členem přípravné komise pro projekt potravinářské a nápojové výstavy, která se konala 1904. 1882 byl vyznamenán rytířským křížem Leopoldova řádu za práci v komisi pro regulování pozemkové daně, 1898 obdržel komturský kříž Řádu Františka Josefa. Sňatek uzavřel 20.12.1859 s Marií Gabrielou Höpfling von Bergendorf. Z manželství vzešly jen dcery, proto Emanuel von S.-B. adoptoval syna své sestry Hermanna von Kuenburga, který se od té doby podepisoval Kuenburg-Spens.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20) Supplementum. Ostrava, Ostravská univerzita 2006. 111 s. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 5. (17.). Ostrava, Ostravská univerzita 2004. 165 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com