Příjmení:Míček
Jméno:Eduard
Titul:PhDr.
Pseudonym:
Datum narození:1891-08-18
Datum úmrtí:1962-06-26
Místo narození:Frýdek (m.č. Frýdku-Místku)
Místo úmrtí:Austin Texas (USA)
Místo působení:Ostrava, Orlová, Frýdek, Praha, Londýn (Velká Británie), Chicago (USA), Austin (USA)
Vymezení:pedagog, literární vědec, historik, veřejný pracovník
Kategorie: školství, veřejná činnost,
Život:

Pocházel ze živnostenské rodiny; absolvoval učitelský ústav ve Slezské Ostravě (maturita 1910). Krátce působil jako učitel na Frýdecko-Místecku (Skalice, Nošovice). Po vykonání odborných zkoušek se stal učitelem na měšťanské škole, nejdříve v Orlové, později ve Frýdku. Po první světové válce se rozhodl pokračovat ve studiu na Fillozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika a moderní filologie. Takřka současně studoval pedagogiku na univerzitě v Londýně. 1924 odjel do Spojených států a působil nejdříve na univerzitě v Chicagu; 1926 byl povolán na univerzitu v Austinu, kde se věnoval teoretickým otázkám pedagogiky a vedl kurz češtiny, v čase 2. světové války dokonce vyučoval ruštině. E. M. vedle své vědecké a pedagogické činnosti vyvíjel značnou aktivitu veřejnou, zaměřenou převážně ve prospěch Čechů a na podporu jejich zápasu proti německému nacismu. Podílel se na řadě akcí, které napomáhaly obnově československé státnosti, založil také fond na podporu studia slovanských jazyků. S touto činností souvisely i jeho články věnované českoslevenským spisovatelům, publikované v náučném slovníku "Goliers". Badatelská činnost vycházela jednak z poznání poměrů ve Slezsku, ještě před odchodem do USA napsal historické studie Vývoj šlonzáckého hnutí na Těšínsku (1924), podobné studie věnoval germanizačním snahám ve školství před první světovou válkou. Za svých univerzitních studií položil základ pracím o obecné oedagogice a k dějinám školství. V Americe pak napsal knihy vycházející z tamějších poměrů (Amerika se učí). Propagaci československé kultury měla sloužit jeho sbírka ukázek z českého a slovenského písemnictví, podobný cíl sledovala práce o výtvarném umění u nás a na Slovensku. Míček byl všestrannou osobností, jazykově velmi talentovanou, psal a publikoval v ruštině, polštině, němčině a angličtině. Dvě literárněvědné práce věnoval osobností L. N. Tolstého. Za svou pedagogickou činnost byl oceněn členstvím Amerického ústavu v Praze a byl také jmenován předsedou Amerického sdružení profesorů slovanských jazyků. Na univerzitě v Austinu byl oceněn jako zakladatel katedry slovanských jazyků a jako propagátor českého jazyka v Americe.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 6. Ostrava, Ostravská univerzita 1996. 147 s.