Příjmení:Čížková
Jméno:Blandina
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1859-07-06
Datum úmrtí:1925-04-25
Místo narození:Řísuty (okres Kladno)
Místo úmrtí:Místek
Místo působení:Těšín, Frýdek, Místek
Vymezení:vydavatelka a redaktorka Novin Těšínských
Kategorie: kultura, veřejná činnost,
Život:

Narodila se v Řísutech (okres Kladno) dne 6. července 1859. V roce 1870 přišla rodina do Těšína, kde její otec, Jan Čížek, přijal řízení arcivévodské pily a stolárny. Absolvovala čtyřtřídní měšťanskou školu v Praze a pak čtyřletou dívčí školu sester Boromejek pro vzdělávání učitelek v Těšíně. S jejím jménem je těsně spjata veškerá národní obrozenecká práce na Těšínsku. Navštěvovala besedy literárního klubu "Snaha" a tím posilovala své národní uvědomění, podporované rodinou. V roce 1894 byla pověřena poslancem Věnceslavem Hrubým vydáváním "Novin Těšínských", prvního českého listu na Těšínsku. Jak dalece ji Hrubý věřil lze vyčíst z jeho dopisu Jaroslavu L. Mikolášovi: "zvláštních studií neměla; měla obyčejné vzdělání děvčat městských, ale vlastní pílí a samoučkou nabyla dostatečné inteligence tak, že jsem jí mohl svěřit řízení Novin Těšínských". Blandina Čížková se ujala této funkce s velkým nadšením a věnovala jí celý svůj soukromý život. Veškeré její pracovní nasazení se odráželo v "Těšínkách", jak se novinám říkalo. Nebyla pouze vydavatelkou, ale také redaktorkou. Napsala řadu příspěvků zabývajících se politickou situací i národnostními poměry. Sbírala po vzoru Boženy Němcové báje a pověsti těšínského lidu, které pak zpracovávala v četných článcích. Jaroslav L. Mikoláš ji nazval "slezskou Boženou Němcovou". Působila ve Slezské matici osvěty lidové a podílela se na výpravě národopisného vlaku z Těšínska na Národopisnou výstavu v Praze v roce 1895, organizovala výstavy výyšivek a pletařských výrobků. Kromě práce v "Novinách Těšínských", přispívala také do "Slezského kalendáře". Po přesunutí redakce novin do Frýdku, působila i tam, především v Českém politickém spolku pro Těšínsko. Dne 31. prosince 1910 po rozporu o zaměření listu s ostatními redaktory a majiteli z redakce odešla. V. Hrubý uvádí, že odchod byl způsoben nemocí a následkem rodinných problémů. Po jejím odchodu noviny po několika letech zanikly. Blandina Čížková se uchýlila do ústraní. Po skončení 1. světové války přijala místo knihovnice městské knihovny v Místku, kterou uspořádala a vedla až do své smrti. Zemřela 25. dubna 1925 v Místku.

Literatura:Chromcová, G.: "Noviny Těšínské" Písmo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku (k 110. výročí založení novin). In: Těšínsko 2004, ročník XLVII, č. 1, s. 10-14
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com