Příjmení:Havlíček
Jméno:Bedřich
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1922-10-06
Datum úmrtí:1994-01-16
Místo narození:Valašské Klobouky (okr. Zlín)
Místo úmrtí:Český Těšín
Místo působení:Valašské Klobouky, Vsetín, Veverská Bítýška, Praha, Brno, Valašsko, Český Těšín, Dolní Lomná
Vymezení:učitel, regionální historik, etnograf, vlastivědný pracovník
Kategorie: kultura, školství,
Život:

Pocházel ze sklenářské rodiny, která zapustila ve střediskovém městečku již. Valašska hluboké kořeny. Vystudoval gymnázium ve Vsetíně, na němž 1941 maturoval. Měl v úmyslu studovat na vysoké škole, ale okupační režim za protektorátu takovou možnost zcela vylučoval. Nastoupil proto na soukromou obchodní školu ve Veverské Bítýšce. Zde setrval krátce, neboť jej postihlo totální nasazení. Pracoval v pražském zeměměřičském ústavu (1942-1944). Teprve po válce se zapsal na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde dokončil studia 1947 dosažením kvalifikace středoškolského profesora v aprobaci dějepis - zeměpis. Na vysoké škole rovněž absolvoval přednášky z muzejnictví a národopisu. Kontakty s prof. Václavíkem motivovaly jeho zájem o příslušné obory na celý život. Již za středošk. studií jej plně zaujala regionální historie a náodopis Valašska, teprve po osvobození se mohl tomuto zájmu intenzivně věnovat. Jako učitel nastoupil v Českém Těšíně na obchodní akademii, odkud měl z nabízených míst nejblíže do rodného Valašska. Byl inspirován lidovou kulturou, tradicemi a způsobem života moravskoslov. pomezí. Získal hodně autentických poznatků z vyprávění pamětníků, pečlivě je zaznamenával, a tak zachoval rozsáhlý sběrný mateiál etnografický i historicko-dokumentační. Tematicky se věnoval otázkám historického místopisu, vývoji valašského soukenictví, dějinám dělnického hnutí na Valašsko-kloboucku, důsledkům hosp. krize ve 30. letech na sklářskou výrobu, pulčínským pověstem, dějinám hradu Brumova, místopisnému vývoji obce Haluzic, tradicím lidového vyšívání, protifašistickému boji a významnějším úsekům ze středověkých a novějších dějin Valašska. Tyto práce publikoval v Jubilejní čítance o VK (1956), ve Zprávách Okresního muzea VK (1958-1959) a v knižní publikaci o dějinách Vlachovic (1988). V pozdějších letech se zaměřil především na Těšínsko, kde byly předmětem jeho zájmu hosp. výstavba okresu Karviná (1965), dělnické boje v Ostravsko-karvinském revíru za průmyslové revoluce (1968), minulost a přítomnost Českého Těšína (1970), dějiny některých těšínských obcí, stavební památky a pamětihodnosti, lid. arhitektura a národopisné slavnosti v Dolní Lomné, jejichž zpravodaj od roku 1969 redigoval. V časopise Těšínsko uveřejnil kolem 70 zpráv o literatuře, nekrologů a jubilejních vzpomínek na významné osobnosti a kulturní výročí. Po dobu celoživotního působení na obchodní akademii v Českém Těšíně připravil na ekonomické povolání několik generací absolventů, stál u zrodu časopisu Těšínsko (od r. 1957), byl jeho dlouholetým redaktorem. Zakládal Muzejní zprávy Okresního vlastivědného muzea v Českém Těšíně, významně se zasloužil o kult. aktivitu na Těšínsku. Podílel se anonymně na zpracování monografie Český Těšín 1920-1970, neboť v období normalizace měl zákaz publikování.

Literatura:Havlíček, L.: Těšínská kultura v mých vzpomínkách. In: Těšínsko 2007, č. 4, s. 1-3 Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D.5. Ostrava, Ostravská univerzita 1998. 146 s.