Příjmení:Wawrosz
Jméno:Adam
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1913-12-24
Datum úmrtí:1971-12-18
Místo narození:Konská (m. č. Třince)
Místo úmrtí:Třinec
Místo působení:Konská, Třinec, Český Těšín
Vymezení:spisovatel, vypravěč, publicista, dramatik, režisér, osvětový pracovník
Kategorie: kultura,
Život:

Život A. W. byl značně pohnutý. Jako dítě brzy osiřel a vychováván babičkou a strýcem strávil dětství v beskydské vesnici Tyra na Třinecku. Vyučil se krejčím, ale vykonával různé jiné profese. Na Litvě absolvoval kurz pro režiséry a ještě před něm. okupací založil v rodné Konské loutkové divadlo Iskra. Během války bojoval jako voják na frontě, padl do zajetí a ocitl se v koncentračním táboře. Po válce pracoval v třineckých železárnách, mj. jako redaktor podnikového časopisu Hutník, jistou dobu řídil populární těšínské loutkové divadlo Lalka. Byl spoluzakladatelem estrádního souboru Torka. Ve své tvorbě v těšínském nářečí dokázal výjimečně dovedně využít estetickou funkci dialektu. Jeho texty, přestože jsou psány v útvaru nespisovném, mají vysokou uměleckou hodnotu, jsou vážné i dojemné, smutné i komické, v každém případě kvalitní, vkusné upřímné a "lidské". Týkají se tradičních morálních hodnot s moderním světem a jeho techn. vymoženostmi, lidských vztahů v těch nejintimnějších svazcích i v širších komunitách. Kromně prózy, která autorovi zajistila největší popularitu, A. W. psal také dramata pro ochotnická divadla a poezii. Celkem 33 humorných příběhů ze sbírky Z naszej nolepy je rozděleno do tří menších tematických okruhů. Texty jsou doplněny Slovníčkem nářečních slov a lexikálních výpůjček, úvodním komentářem Daniela Kadłubce a poznámkami editora k jazykové stránce textů. Druhé vyd. sbírky Z Adamowej dzichty k edici připravila Urszula Czudek a W. texty jsou zde provázeny ilustracemi známého těšínského výtvarníka Franciszka Świdra. Sbírka obsahuje básnickou tvorbu A.W. z koncentračního tábora v Dachau, ale také humorné veršované skladby v nářečí a celou řadu povídek, otištěných již v dřívějších sbírkách. K dramatické tvorbě A.W. patří hry pro děti (pro loutkové divadlo): Jasełka śląskie, Najdroższy skarb, Koziołek Fik-Mik, Lampa Aladyna, O wilku i kózce aj., skeče, jednoaktovky a hry určené pro dospělé diváky: Na wycieczce, Droga do Gutów, U starzika rznie muzyka, Zolyty, Jako mać, tako nać, Malowane wajca, Po wypłacie, Zbrodniarze, Co po nogle, Dobro choroba, Nowi ludzie, Słońce nad Olzą. aj.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - Nová řada, sešit 7. (19). Ostrava, Ostravská univerzita 2005.159 s.; Málková, I., Urbanová, S. a kol.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945 - 2000). Olomouc, Votobia 2001. 367 s.; Kadłubiec, D.: Tak pisał tylko On. In: Głos Ludu, 15. 12. 2011, s. 4
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com