25. květen 2020

Uzavírka ul. Lípová

Ve dnech 02.06.2020 07:00 h. – 02.06.2020 09:00 h. a 04.06.2020 07:00 h. – 04.06.2020 12:00 h. bude úplná uzavírka pozemní komunikace ul. Lípová v úseku od točny MHD po křižovatku s ul. K Hájen více