19. červen 2018

Uzavření viaduktu do centra města od 01.07.2018

V termínu od 01.07.2018 do 31.08.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatce silnic II/468 ul. Viaduktová, Karvinská a III/04822 ul. Nádražní. Důvodem jsou práce v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín a rovněž rekonstrukce kanalizačních stok a vodovodní sítě. více

20. duben 2018

Autobusová doprava a výlukový jízdní řád MHD od 01.05.2018

V termínu od 01.05.2018 – 30.06.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatkách silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská. V této souvislosti bude v uvedeném termínu provoz veřejné linkové autobusové dopravy Český Těšín – Karviná a zpět, Český Těšín – Ostrava (Havířov) a zpět, Český Těšín – Třinec přes ul. Tovární a zpět a linek MHD Český Těšín zajištěn následovně: více

19. duben 2018

Uzavření velké křižovatky od 01.05. – 30.06.2018

V termínu od 01.05.2018 – 30.06.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatkách silnic II/468 ul. Viaduktová, III/4684 ul. Ostravská, II/648 ul. Frýdecká a II/468 ul. Jablunkovská. Důvodem jsou práce v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín. více

18. červen 2018

Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Změny, které občany a úředníky čekají na úsecích občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. července, jsou významné, přesto chceme hned v úvodu upozornit, že občany nečeká žádná hromadná výměna dokladů. Nově budou vydávány pouze dva typy občanských průkazů: občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. více

17. květen 2018

Dočasné přesunutí a zrušení autobusových zastávek na ul. Jablunkovské od 21.05.2018

Od 21.05.2018 budou pokračovat stavební práce v zálivech autobusových zastávek Český Těšín na ulici Jablunkovské. Z tohoto důvodu dojde k přesunutí příměstské autobusové zastávky Český Těšín, Svibice, samoobsluha ve směru jízdy na centrum Český Těšín do prostoru parkoviště, cca 100 metrů od současné zastávky. Vzhledem k technické nemožnosti přesunutí autobusové zastávky Český Těšín, Jablunkovská, zámeček – ve směru na Český Těšín, bude tato od stejného data dočasně zrušena bez náhrady a to pro příměstské linky i MHD. Protější zastávka Český Těšín, Jablunkovská, zámeček – ve směru na Třinec zůstane prozatím v provozu. Toto opatření potrvá do pondělí 25.06.2018. více

2. květen 2018

Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína

Města Český Těšín a Cieszyn společně zrealizovaly projekt pod názvem „Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína“. Hlavním cílem projektu byla příprava mnohostranné společensko-ekonomicko-technické analýzy variant modelů obnovení tramvajového spojení na území příhraničních partnerských měst Cieszyna a Českého Těšína. více

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com