14. září 2020

Uzavírka ul. Na Lučinách

Ve dnech 21.09.2020 – 29.11.2020 bude postupná uzavírka pozemních komunikací ul. Na Lučinách viz. obrázek. Prováděcí firma IRP Dostálek, s.r.o. bude informovat obyvatele dotčené oblasti, který konkrétní úsek pozemní komunikace bude uzavřen. Důvodem uzavírky je rekonstrukce vodovodního vedení. více

9. září 2020

Od čtvrtka budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění. více