12. srpen 2020

Poplatek za komunální odpad a psy je nutné uhradit do konce srpna

Informujeme všechny poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů, že k 31.08.2020 končí termín, ve kterém mají být uhrazeny výše uvedené místní poplatky. Městský úřad Český Těšín v dubnu informoval občany, že … více