29. červen 2018

Částečné zprůjezdnění velké křižovatky od 01.07.2018

Během neděle 01.07.2018 dojde k částečnému zprůjezdnění velké křižovatky ulic Jablunkovská, Frýdecká, Ostravská. Vzhledem k dočasné absenci vodorovného dopravního značení a nefungujících semaforů, bude z důvodu zajištění bezpečnosti provoz v křižovatce omezen. Průjezd křižovatkou bude uzpůsoben zejména pro přímý směr jízdy, některá odbočení tak nebudou možná. více

27. červen 2018

Výlukový jízdní řád MHD během letních prázdnin

V termínu od 02.07.2018 – 31.08.2018 bude v souvislosti s uzavřením viaduktu do centra města v platnosti nový výlukový jízdní řád MHD Český Těšín. Vzhledem k vyvstalé dopravní situaci již nebudou moci v tomto období žádné spoje jednotlivých linek MHD zajíždět do centra města a všechny tak budou začínat a končit na autobusovém stanovišti. více

19. červen 2018

Uzavření viaduktu do centra města od 01.07.2018

V termínu od 01.07.2018 do 31.08.2018 bude úplná uzavírka silničního provozu v křižovatce silnic II/468 ul. Viaduktová, Karvinská a III/04822 ul. Nádražní. Důvodem jsou práce v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín a rovněž rekonstrukce kanalizačních stok a vodovodní sítě. více

18. červen 2018

Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Změny, které občany a úředníky čekají na úsecích občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. července, jsou významné, přesto chceme hned v úvodu upozornit, že občany nečeká žádná hromadná výměna dokladů. Nově budou vydávány pouze dva typy občanských průkazů: občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. více

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com