17. říjen 2014

Výstavba cyklistických pruhů na ul. Jablunkovská a Slovenská

V současné době probíhá realizace prací na zřízení cyklistických pruhů podél ul. Jablunkovské a ul. Slovenské, jejímž účelem je vymezení samostatných, opticky oddělených jízdních pruhů pro cyklisty z důvodu zajištění jejich bezpečnosti na značně frekventovaných hlavních komunikacích. více

17. říjen 2014

Uzavření podchodu “Demelloch”

Ve dnech 01.10.2014 – 31.10.2014 bude uzavřen podchod pod tratí ČD mezi ul. Jablunkovská a ul. Nádražní, tzv. „Demeloch“ (naproti ČSOB). Důvodem uzavření je provádění prací při rekonstrukci podchodu v rámci stavby „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín“. V tomto období je možno použít podchod v prostoru nádraží ČD nebo podchod na ul. Viaduktová. více