28. červenec 2015

Uzavření nadchodu ve Svibici

Ve dnech 03.08.2015 – 23.08.2015 bude uzavřen nadchod nad tratí ČD mezi ul. Tovární a ul. Jablunkovská ve Svibici. Důvodem uzavření je provádění výkopových prací při přeložce plynového vedení v chodníku ul. Tovární v rámci stavby „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín více

9. červenec 2015

Uzavření podchodu pod nádražím ČD

V termínu od 10.07.2015 až do ukončení prací bude částečně uzavřen podchod pod nádražím Českých drah mezi ul. Jablunkovská a ul. Nádražní. Uzavřen bude ze strany od ul. Nádražní po 3. nástupiště. více