14. březen 2016

Informace o možnosti rušení TV příjmu provozem sítí LTE

Informace o možnosti rušení TV příjmu provozem sítí LTE Společnost České Radiokomunikace a.s. požádala město Český Těšín o součinnost při informování občanů města o rušení příjmu pozemního televizního vysílání DVB-T (příjmu digitální televize). Podrobnější informace, jak postupovat v případech výskytu … více

17. únor 2016

Životní podmínky 2016 – výběrové šetření

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem třiceti dvou evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. více