24. únor 2015

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2015. Pro obec s rozšířenou působností Český Těšín byla stanovena částka ve výši 74 000 Kč. Zájemci mohou podávat žádosti o udělení dotace do 30.04.2015 na Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje. více

23. únor 2015

Upozornění cestující veřejnosti využívající služeb železniční dopravy

Vzhledem ke stavbám probíhajícím na železniční trati může docházet k mimořádným výlukám z důvodu opravy tratě nebo mimořádným výlukám např. z důvodu výpadku napájení, které nejsou zahrnuty v jízdním řádu. Doporučujeme občanům, aby si před cestováním po železnici zjistili případné výluky v železniční dopravě a upravili si dle potřeby časy svých odjezdů, příjezdů a přestupů. více